„Bezpiecznie w zdrowiu” opublikowano 5 stycznia, 2023

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole dzięki środkom finansowym Województwa Opolskiego realizuje zadanie pn. „Bezpiecznie w zdrowiu”.Remont modernizacyjny węzła sanitarnego opublikowano 21 października, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole dzięki współfinansowaniu zadania ze środków Samorządu Województwa Opolskiego realizuje zadanie pn. „Remont modernizacyjny węzła sanitarnego”.GRAFIK ZAJĘĆ 2022/2023 opublikowano 29 sierpnia, 2022

D


Aktywakacje – część II opublikowano 19 lipca, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje zadanie pn. : „Aktywakacje – część II” które jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego.

„Aktywakacje cześć 2” za nami ??

Dzięki finansowaniu zadania ze środków Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

25 dzieci z Województwa Opolskiego mogło wyjechać na 7 dni do Jarnołtówka

Andrzej BułaZbigniew KubalańcaZbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa OpolskiegoBarbara Kamińska

#ropsopole#pfronopole#aktywnewakacjeRekrutacja na szkolenie „Zdrowie w ruchu” realizowanego w ramach EBO opublikowano 14 lipca, 2022

Zapraszamy nauczycieli, trenerów, logopedów, psychologów, fizjoterapeutów zamieszkujących na terenie Województwa Opolskiego na darmowy kurs : „Zdrowie w ruchu”
Kurs ten daje kwalifikacje do prowadzenia treningu medycznego, gimnastyki korekcyjnej, kontynuacji aktywnej formy terapii.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:
? zdrowiewruchu.opolskie@gmail.com
Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”Sport językiem uniwersalnym opublikowano 4 lipca, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole dzięki środkom finansowym Samorządu Województwa Opolskiego realizuje zadanie publiczne pn. : „Sport językiem uniwersalnym”

W związku z aktualną sytuacją na terenie Polski i działaniach wojennych za wschodnią granicą naszego kraju niezbędnym jest wprowadzenie integracji społecznej mniejszości etnicznych i mniejszości narodowych. Dlatego też stworzymy warsztaty w cyklach co miesięcznych dla Mieszkańców województwa Opolskiego (min .z 3 powiatów) które łączyć będą zajęcia sportowe, trening kognitywistyczny i zajęcia z terapii ruchowej. Warsztaty te mają na celu rozwój świadomości społecznej mieszkańców województwa opolskiego, w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku.Opłata członkowska za okres wakacyjny opublikowano 21 czerwca, 2022

Zarząd Towarzystwa Sportowego Gwardia Opole podjął decyzję, o zwolnieniu z opłat członkowskich dla wszystkich zawodniczek i zawodniczek, nie zalegających ze składkami, przez okres wakacji szkolnychŻyj, ćwicz, bądź opublikowano 19 czerwca, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje zadanie publiczne pn. „Żyj, ćwicz, bądź” które jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okres realizacji od 20.06 – do 15.12.2022.Planuj i ucz pomagać opublikowano 4 czerwca, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole w dniu 03.06.2022 roku podpisała umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego pn. „Planuj i ucz pomagać”, które jest realizowane dzięki środkom finansowym Województwa Opolskiego.Całoroczny cykl treningowy – judo opublikowano 12 maja, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Opolskiego realizuje zadanie pn. „Całoroczny cykl treningowy – judo”.

Zadanie będzie realizowane na obiektach sportowych w Opolu, województwie opolskim, na terenie całego kraju oraz zagranicą.

W realizacji zadania weźmie udział około 120 zawodniczek oraz zawodników, kadra trenerska, fizjoterapeuta, trener – wolontariusz.

Nieodpłatnie udostępniamy bazę treningową, treningi są prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrą trenerską. Zadanie ma na celu podnoszenie umiejętności sportowych, zagospodarowanie czasu wolnego, udział w zawodach sportowych oraz w zgrupowaniach, upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

ZADANIE PUBLICZNE JEST OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO