FUNNY JUDO

Funny Judo to zajęcia ruchowo-rozwojowe dla dzieci w wieku 3-6 lat, polecane przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się kulturą fizyczną, szkoleniem dzieci i młodzieży oraz lekarzy i fizjoterapeutów, jako jedne z pierwszych zajęć ruchowych. Program ten z powodzeniem został wprowadzony do wielu szkół i przedszkoli zdobywając najlepsze rekomendacje zarówno od dyrektorów placówek jak i u dzieci oraz ich rodziców.
Ćwiczenia są prowadzone w formie zabawy tak, aby szczególnie aktywne w tym wieku dzieci chętnie w nich uczestniczyły. Zawierają elementy judo, gimnastyki korekcyjnej i naukę bezpiecznego upadania, podnoszące sprawność przedszkolaków.
W naszym klubie zajęcia te mają na celu przygotowanie ruchowe dziecka do „wkroczenia” w aktywność fizyczną na pierwszy miejscu stawiając zdrowie dziecka i jego bezpieczeństwo. Poprzez zabawę wprowadzamy również elementy: terapii SI, gimnastyki korekcyjnej (normalizacja napięcia mięśniowego) oraz zwiększenie świadomości własnego ciała. Ma to na celu poprawę sprawności ogólnej dziecka jak i znaczną poprawę samooceny.
Zajęcia są prowadzone przez fizjoterapeutę – terapeutę SI aby jak najlepiej dopasować formy aktywności ruchowej do potrzeb naszych zawodników. Działania naszego klubu pozwalają na interdyscyplinarne działanie dzięki fachowej kadrze.

ZAPRASZAMY DO

judo gwardia opole