HISTIRIA KLUBU GWARDIA

Sekcję Judo Klubu Sportowego „Gwardia” Opole założono w 1961 roku.
Założycielem i pierwszym trenerem jest Longin Cholewa. W 1974 roku, po ukończeniu studiów AWF w Gdańsku, do Opola przyjeżdżają młodzi trenerzy: Czesław Kur, Jerzy Dodzian, Krzysztof Kopeć, Bogdan Dziunycz i Tadeusz Wielogórski. Po roku wyjeżdżają z Opola trenerzy: Cz. Kur, B. Dziunycz, i T. Wielogórski, a trenerem głównym zostaje do 1992 roku Jerzy Dodzian.

Po 1992 roku trenerem zostaje Kazimierz Koznarski i Lesław Licznar.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia następuje duży regres, podobnie jak miało to miejsce w wielu innych klubach Polski. Przez te blisko 50 lat historii sekcji judo przewinęło się około 5000 zawodników i zawodniczek. Sekcja wychowała olimpijczyka, medalistów Mistrzostw Europy, Polski, a także uczestników Mistrzostw Świata. Klub organizuje rokrocznie najważniejsze zawody judo w Polsce.

We wrześniu 2010 roku powstaje autonomiczne stowarzyszenie działające pod nazwą Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole. Największe sukcesy jakie osiągnęliśmy to:
Drużynowe Mistrzostwo Polski Seniorów i Seniorek, Drużynowe Mistrzostwo Polski Młodzieży, wielokrotnie zdobywaliśmy tytuły mistrzów Polski w zawodach indywidualnych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Wiele dzieci i młodzieży pochodzi z rodzin patologicznych, ubogich. Szkolimy młodych ludzi chcąc pokazać im inne, lepsze życie, bez alkoholu, narkotyków, kradzieży, przemocy w rodzinie. Realizujemy nieustannie hasło „Sport alternatywą lepszego życia”.
Organizujemy obozy sportowe dla naszych zawodników (zima, lato). Wielu młodych ludzi zobaczyło po raz pierwszy w życiu morze, góry.

ZAPRASZAMY DO

judo gwardia opole