GRAFIK ZAJĘĆ 2022/2023 opublikowano 29 sierpnia, 2022

D


Aktywakacje – część II opublikowano 19 lipca, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje zadanie pn. : „Aktywakacje – część II” które jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego.

„Aktywakacje cześć 2” za nami 🙂💪

Dzięki finansowaniu zadania ze środków Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

25 dzieci z Województwa Opolskiego mogło wyjechać na 7 dni do Jarnołtówka

Andrzej BułaZbigniew KubalańcaZbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa OpolskiegoBarbara Kamińska

#ropsopole#pfronopole#aktywnewakacjeRekrutacja na szkolenie „Zdrowie w ruchu” realizowanego w ramach EBO opublikowano 14 lipca, 2022

Zapraszamy nauczycieli, trenerów, logopedów, psychologów, fizjoterapeutów zamieszkujących na terenie Województwa Opolskiego na darmowy kurs : „Zdrowie w ruchu”
Kurs ten daje kwalifikacje do prowadzenia treningu medycznego, gimnastyki korekcyjnej, kontynuacji aktywnej formy terapii.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:
📧 zdrowiewruchu.opolskie@gmail.com
Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”Sport językiem uniwersalnym opublikowano 4 lipca, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole dzięki środkom finansowym Samorządu Województwa Opolskiego realizuje zadanie publiczne pn. : „Sport językiem uniwersalnym”

W związku z aktualną sytuacją na terenie Polski i działaniach wojennych za wschodnią granicą naszego kraju niezbędnym jest wprowadzenie integracji społecznej mniejszości etnicznych i mniejszości narodowych. Dlatego też stworzymy warsztaty w cyklach co miesięcznych dla Mieszkańców województwa Opolskiego (min .z 3 powiatów) które łączyć będą zajęcia sportowe, trening kognitywistyczny i zajęcia z terapii ruchowej. Warsztaty te mają na celu rozwój świadomości społecznej mieszkańców województwa opolskiego, w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku.Opłata członkowska za okres wakacyjny opublikowano 21 czerwca, 2022

Zarząd Towarzystwa Sportowego Gwardia Opole podjął decyzję, o zwolnieniu z opłat członkowskich dla wszystkich zawodniczek i zawodniczek, nie zalegających ze składkami, przez okres wakacji szkolnychŻyj, ćwicz, bądź opublikowano 19 czerwca, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje zadanie publiczne pn. „Żyj, ćwicz, bądź” które jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okres realizacji od 20.06 – do 15.12.2022.Planuj i ucz pomagać opublikowano 4 czerwca, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole w dniu 03.06.2022 roku podpisała umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego pn. „Planuj i ucz pomagać”, które jest realizowane dzięki środkom finansowym Województwa Opolskiego.Całoroczny cykl treningowy – judo opublikowano 12 maja, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Opolskiego realizuje zadanie pn. „Całoroczny cykl treningowy – judo”.

Zadanie będzie realizowane na obiektach sportowych w Opolu, województwie opolskim, na terenie całego kraju oraz zagranicą.

W realizacji zadania weźmie udział około 120 zawodniczek oraz zawodników, kadra trenerska, fizjoterapeuta, trener – wolontariusz.

Nieodpłatnie udostępniamy bazę treningową, treningi są prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrą trenerską. Zadanie ma na celu podnoszenie umiejętności sportowych, zagospodarowanie czasu wolnego, udział w zawodach sportowych oraz w zgrupowaniach, upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

ZADANIE PUBLICZNE JEST OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGOOrganizacja Międzynarodowego Turnieju Judo 18.06.2022 opublikowano 6 maja, 2022

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Opolskiego realizuje zadanie pn. „Międzynarodowy turniej judo”.

W zawodach weźmie udział około 110 zawodniczek i zawodników. Turniej zostanie przeprowadzony w Opolu w dniu 18.06.2022 na terenie kompleksu sportowego Gwardii Opole przy ul. Kowalskiej 2 w Opolu. Z otrzymanych środków finansowych zakupimy nagrody na medalistów w poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych oraz upominki dla wszystkich uczestników. W ramach organizacji zawodów zapewnimy, obsługę sędziowską, obsługę medyczną, obsługę techniczną oraz pracę wolontariuszy. Promocja naszego regionu poprzez zakup banera z emblematem województwa opolskiego oraz jego eksponowanie podczas zawodów.„Zdrowie w ruchu” – oferta zgłoszona przez TS Gwardia Opole do Europejskiego Budżetu Obywatelskiego opublikowano 15 kwietnia, 2022

TS Gwardia Opole stara się o dofinansowanie z Europejskiego Budżetu Obywatelskiego i aby tak się stało musi zebrać głosy poparcia od mieszkańców Opolszczyzny.
Link do panelu głosowania:
https://glosowanie-ebo.opolskie.pl/Glosowanie/RegisterVote/247d2212-9640-406f-9aaf-c2f98de8391d?fbclid=IwAR1mxccLld2BT9RAmCu40sC6o2uGQATcO5e1m_opDeSqHTJspANLRCGiqBg
Wśród wymienionych organizacji należy zaznaczyć: Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole (przedostatnia pozycja na liście) i wypełnić rubryki. Na podany nr tel. zostanie przesłany kod zatwierdzający, który pozwoli zakończyć proces głosowania.
Całość zajmuje ok. 3 min.
Zaangażujcie w to również swoich najbliższych i znajomych. Liczy się każdy głos.
Szczegóły oferty
„Zdrowie w ruchu” to oferta zgłoszona przez TS Gwardia Opole do Europejskiego Budżetu Obywatelskiego i będzie ona realizowana jeżeli uzyska Państwa wsparcie, dlatego zachęcamy do głosowania, które potrwa do 25 kwietnia br., a liczy się każdy głos!
Europejski Budżet Obywatelski to pierwszy tego typu projekt w Europie, który pozwoli dorosłym mieszkańcom Opolszczyzny na zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji przydatnych na rynku pracy. Organizacje pozarządowe województwa opolskiego zaangażowały się, by pomóc mieszkańcom regionu w zdobyciu nowych umiejętności. Do realizacji zostaną wybrane zadania zgłoszone przez organizacje pozarządowe, które uzyskają największą sumę punktów z oceny merytorycznej i trwającego głosowania mieszkańców.
Nasza oferta „Zdrowie w ruchu” związana jest z przeprowadzeniem kursu na terapeutę ruchowego. Jest to pomost pomiędzy fizjoterapią, a treningiem. Terapeuta ruchowy posiada solidną wiedzę na temat anatomii, fizjologii i funkcjonowania ludzkiego ciała, a także mechanizmów działających w przypadku urazów i przeciążeń aparatu ruchu. Posiada umiejętności przeprowadzenia pełnej diagnostyki opartej na rzetelnym wywiadzie, a poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych potrafi zaprogramować kompleksową terapię ruchową. Posiada warsztat i narzędzia pozwalające na pracę z osobami zarówno przed, jak i po operacjach ortopedycznych, kobietami w okresie okołoporodowym, osobami z zaburzeniami wad postawy, osobami dotkniętymi zespołami bólowymi, najczęstszymi jednostkami chorobowymi, a także permanentnym stresem. Dobry terapeuta ruchowy potrafi realnie zmienić jakość życia i funkcjonowania swoich podopiecznych realizują ich cel poprawy sylwetki, kondycji, czy dobrego samopoczucia równolegle wraz z powrotem do sprawności fizycznej i zdrowia.