ZDROWIE W RUCHU #1

“Zdrowie w ruchu” kurs na terapeutę ruchowego został zakończony za nami 120 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych. W kursie wzięło udział 60 beneficjentów z Województwa Opolskiego m.in. logopedzi, lekarze, nauczyciele, masażyści, trenerzy oraz fizjoterapeuci.
Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.