ZDROWIE W RUCHU #5

„Zdrowie w ruchu” kurs, który daje kwalifikacje do prowadzenia treningu medycznego, gimnastyki korekcyjnej, kontynuacji aktywnej formy terapii jest prowadzony przez najlepszych.
Jednym z nim jest Joanna Majdan wieloletnia trenerka kadry Polski judo, multimedalistka Mistrzostw Polski Seniorów. Niedługo przed nami 2 zjazd w ramach cyklu spotkań.
Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”