ZDROWIE W RUCHU #4

Szkolimy się aby wiedza, która Wam przekazujemy była na najwyższym poziomie na kursie finansowanym z EBO „Zdrowie w ruchu”
Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.
#EuropejskiBudżetObywatelski #opole #opolecity #województwoopolskie #zdrowie #tsgwardiaopole Zbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła Barbara Kamińska Województwo Opolskie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego