ZDROWIE W RUCHU #2

Kolejny zjazd za nami w ramach kursu finansowanym z EBO „Zdrowie w ruchu” program był realizowany w ośrodku Akademia Edukacji i Wypoczynku w pięknych okolicznościach przyrody 🙂
Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.