WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, REALIZACJA CAŁOROCZNEGO CYKLU SZKOLENIOWEGO
Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole dzięki wsparciu finansowemu realizuje zadanie pn. “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizacja całorocznego cyklu szkoleniowego”.