SIŁA WOLONTARIATU W REGIONIE

 

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w 2023 roku pn. „SIŁA WOLONTARIATU W REGIONIE” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizuje zadanie pn. „Siła wolontariatu w regionie – pomagamy wspólnie” Głównym elementem projektu będzie szkolenie dla wolontariuszy z zakresu wsparcia wolontariatu mieszkańców Województwa Opolskiego. Organizacja szkolenia będzie poprzedzona opracowaniem materiałów, a po jego zakończeniu nastąpi kompleksowa ewaluacja i omówienie planów dalszych działań, w tym z zaangażowaniem uczestników.