REMONT DACHU BUDYNKU TS GWARDIA OPOLE

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje zadanie publiczne w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2023 roku pn. ,,Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa własna zadania: „REMONT DACHU BUDYNKU TS GWARDIA OPOLE”
W ramach realizacji zadania zamierzamy wyremontować dach budynku, w którym znajduję się Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole. Pracę będą obejmowały : nowe pokrycie dachu, orynnowanie, oblachowanie oraz ocieplenie dachu, przy realizacji zadania pomagać będą wolontariusze.