REKRUTACJA NA SZKOLENIE „ZDROWIE W RUCHU” REALIZOWANEGO W RAMACH EBO

Zapraszamy nauczycieli, trenerów, logopedów, psychologów, fizjoterapeutów zamieszkujących na terenie Województwa Opolskiego na darmowy kurs: „Zdrowie w ruchu”. Kurs ten daje kwalifikacje do prowadzenia treningu medycznego, gimnastyki korekcyjnej, kontynuacji aktywnej formy terapii.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: zdrowiewruchu.opolskie@gmail.com

Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.