Organizacja zajęć sekcji sportowych

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje zadanie publiczne pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych” które jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki polegający na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych
Termin realizacji zadania: 01.05 – 31.12.2024 roku.
W ramach realizacji zadania uczestnicy będą trenować judo na specjalistycznych matach do judo- tatami, w specjalistycznych strojach do judo – judogi. Podczas zajęć uczestnicy będą uczyć się elementów judo, w tym przede wszystkim bezpiecznego padania, chwytów, rzutów , technik w stójce , parterze, a także będą poznawać historię judo. Podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, gry i zabawy ogólnorozwojowe oraz ćwiczenia gimnastyczne i koordynacyjne, podnoszące ogólną sprawność fizyczną uczestników. Charakter zajęć będzie dostosowany do wieku i poziomu sprawności ogólnej beneficjentów zadania.