Opolskie Internationale – piknik sportowo rekreacyjny

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2024 roku pn. OPOLSKIE INTERNATIONAL Nazwa własna zadania: „Opolskie Internationale – piknik sportowo rekreacyjny”.
Organizacja i przeprowadzenie pikniku sportowo – rekreacyjnego dla około 100 osób z terenu naszego regionu oraz z Czech. Termin wydarzenia : czerwiec 2024 roku. Zagospodarowanie czasu wolnego beneficjentom zadania, rywalizacja sportowa w duchu fair play, promowanie zdrowego stylu życia, integracja międzynarodowa środowiska sportowego z Polski oraz z Czech (Kraj Ołomuniecki), wymiana myśli szkoleniowej, nauka kulturalnego dopingu.
Organizacja konkursów sportowych – zręcznościowych. Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Opolskiego.