OPOLSKIE DLA INTEGRACJI WIELOKULTUROWEJ

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje zadanie publiczne w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn „OPOLSKIE DLA INTEGRACJI WIELOKULTUROWEJ” w 2023 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nazwa własna zadania : „UROKI WIELOKULTUROWOŚCI”