O!Polskie – 20 lat w Unii Europejskiej

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „O!Polskie – 20 lat w Unii Europejskiej”.
Wydarzenie związane jest z 20 lecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Zorganizujemy festyn sportowo – rekreacyjny dla mieszkańców naszego województwa.