Nowoczesna infrastruktura

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje zadanie publiczne  zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów pn. „NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA DLA NGO W OPOLSKIM”.
Nazwa własna zadania: „Nowoczesna infrastruktura”
W ramach realizacji zadania zakupimy urządzenia grzewczo-chłodzące pozwalające na prowadzenie zajęć w każdych warunkach pogodowych.
Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Opolskiego.