JUDO DLA WSZYSTKICH

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole w dniu 09 sierpnia 2023 roku podpisało z Ministerstwem Sportu umowę  na realizację zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Sport dla Wszystkich” pn. “Judo dla wszystkich” które wpisuje się w cele statutowe naszego stowarzyszenia, zwiększa zaangażowanie obywateli w życie publiczne, będzie realizowane w Opolu na obiektach sportowych naszego stowarzyszenia.
Celem zadania jest zwiększenie systematycznej aktywności u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez sportowe i społeczne zaangażowanie oraz integrację między pokoleniową w tym dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Chcemy ukazać beneficjentom ducha narodu, pogłębić ich wiedzę z historii Polski. Kształtowanie wartości poprzez sport, naukę fair play, zachodzące w tak kontaktowej dyscyplinie jaką jest judo, traktujemy jako swoisty środek wychowania. Chcemy wpajać szacunek do symboli, tworzyć wzorce osobowe, gotowe do zaangażowania i poświęcania dla własnego narodu. Chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, zauważamy, że rośnie zainteresowanie naszą dyscypliną, wychodzimy na przeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez wszystkie grupy wiekowe. Sport jest elementem wychowania, służy ogólnie pojętemu dobru zdrowotnemu i społecznemu co pragniemy wykorzystać.
Beneficjenci uczęszczający na zajęcia sportowe poprawiają sprawność fizyczną i umysłową, poprawiają swoje cechy motoryczne, mają większą odporność, co w dobie pandemii covid-19 jest zbawienne. W ramach realizacji zadania zakupimy sprzęt sportowy tj. judogi, dresy, będziemy prowadzili cykl szkoleniowy obejmujący zajęcia sportowe, wydarzeniem podsumowującym będą zawody sportowe wraz z festynem sportowo – patriotycznym.
Koszt całkowity zadania : 83100,00 zł
Środki pochodzące z budżetu państwa których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki : 70000,00 zł