Integracja Tolerancja

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na terenie województwa opolskiego w 2023 roku pn. „WSPIERAMY MNIEJSZOŚCI” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizuje zadanie pn. “Integracja Tolerancja”.

Zadanie publiczne jest finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Patronat Honorowy