ASY OPOLSKIEGO SPORTU

W ramach realizacji nieodpłatnie udostępnimy bazę treningową, zapewniamy udział w całorocznym cyklu treningowym prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrą trenerską, podnoszenie umiejętności sportowych, zagospodarowanie czasu wolnego, udział w zawodach sportowych oraz w zgrupowaniach, opieka fizjoterapeuty, integracja społeczności sportowej w grupie: dzieci, młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców, upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.
Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Opolskiego.