Aktywny odkrywca Opolszczyzny

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Opolskiego realizuje zadanie publiczne w ramach upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pn. „Aktywny odkrywca Opolszczyzny”.