Rekrutacja na szkolenie „Zdrowie w ruchu” realizowanego w ramach EBO

Zapraszamy nauczycieli, trenerów, logopedów, psychologów, fizjoterapeutów zamieszkujących na terenie Województwa Opolskiego na darmowy kurs : „Zdrowie w ruchu”
Kurs ten daje kwalifikacje do prowadzenia treningu medycznego, gimnastyki korekcyjnej, kontynuacji aktywnej formy terapii.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:
? zdrowiewruchu.opolskie@gmail.com
Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.