Oświadczenie

Opole, 10 maja 2017 r.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej TVP 3 Opole materiału filmowego opatrzonego tytułem „TS Gwardia Opole z 20-tysięcznym dofinansowaniem z UMWO. Mimo nieprawidłowości” autorstwa red. Adama Wołka, wyemitowanego w Kurierze Wieczornym TVP 3 Opole w dniu 9 maja 2017 roku, który ma znamiona szkalowania dobrego imienia Towarzystwa Sportowego Gwardia Opole wyjaśniamy, co następuje.

 

Urzędnicy Wydziału Sportu Urzędu Miasta Opola zakwestionowali część poniesionych przez nas wydatków, które zostały ujęte w złożonym sprawozdaniu z wykorzystania otrzymanych dotacji w 2015 roku. W związku z tym, że cała sytuacja miała miejsce na początku 2016 postanowiliśmy dokonać zwrotu pieniędzy na konto Miasta Opola z zakwestionowanych faktur, pomimo odmiennego stanowiska, mając jednak na uwadze także to, że nasz klub może nie być dopuszczonym do ubiegania się o kolejne miejskie dotacje. Prezydent Miasta Opola zlecił przeprowadzenie kontroli w naszym stowarzyszeniu w zakresie prawidłowości rozliczenia udzielonych dotacji, którą przeprowadził Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola. Ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości, a w związku z brakiem przesłanek działania na szkodę Miasta Opola odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. Ponadto Prezydent Miasta Opola nigdy nie wystąpił do TS Gwardia Opole z roszczeniem zwrotu dotacji za 2015 rok. Informujemy, że na początku bieżącego roku złożyliśmy nową ofertę o wsparcie naszej działalności sportowej w 2017 roku, która została już dopuszczona do konkursu, ale z niewiadomych dla nas przyczyn nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek dotacji, w przeciwieństwie do innych klubów judo.

 

Klub TS Gwardia Opole w 2016 roku realizował zadanie objęte dotacją otrzymaną z Województwa Opolskiego. Kontrola doraźna wykazała, że pewne zakupy zostały dokonane po zadeklarowanym terminie realizacji zadania, nie kwestionując jednak zasadności poniesionego wydatku. Urząd Marszałkowski wystąpił do nas o zwrot części udzielonej dotacji, a my korzystając z przysługującego prawa złożyliśmy w tej sprawie odwołanie i czekamy obecnie na rozstrzygnięcie tej sprawy.

 

W stosunku do osób wprowadzających w błąd opinię publiczną i podważających wiarygodność naszego klubu rozważamy możliwość podjęcia kroków prawnych.

 

 

Zarząd TS Gwardia Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.