Opolski Integracyjny Festiwal Judo 2017

Opolski Integracyjny Festiwal Judo zgromadzi na starcie małych judoków oraz osoby z niepełnosprawnościami ćwiczące judo w klubach zrzeszonych w Okręgowym Związku Judo w Opolu. Turniej odbędzie się w sobotę 2 grudnia 2017 roku w Hali Sportowej GWARDIA w Opolu i zostanie przeprowadzony na trzech matach. Przedszkolaki rywalizować będą w formule Funny (tor przeszkód na czas i walki sumo polegające na wypchnięciu przeciwnika poza pole walki lub zmuszenie do podporu na macie punktem innym niż stopy). Starsze dzieci stoczą walki z zakazem stosowania technik kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń), rzutów z kolan oraz koshi-guruma z uchwytem za samą głowę. Natomiast zawodnicy z niepełnosprawnościami podejmą rywalizację zgodnie z aktualnymi przepisami walki grup osób z niepełnosprawnościami.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania małym wojownikom i judokom z niepełnosprawnościami.
Do pobrania komunikat zawodów: KOMUNIKAT OIFJ 2017-12-02
Plakat OIFJ

WAŻNE!
Informujemy, że ze względu na dużą liczbę zgłoszonych zawodników nastąpiły zmiany w odniesieniu do treści komunikatu zawodów:

 1. Kategoria wiekowa U11 – wspólna rywalizacja chłopców i dziewczynek,
 2. Kategoria wiekowa U13 – zawodnicy kategorii zaawansowania „0” (staż treningowy nie dłuższy niż 12 msc; pierwszy start) – wspólna rywalizacja chłopców i dziewczynek, (zawodnicy zaawansowani: osobno chłopcy i dziewczynki),
 3. Kategorie U9, U11, U13:
 • max. 10 zawodników w kategorii,
 • przy liczbie zawodników 6-10: drabinka z podwójnym repasażem (każdy przegrany walczy w repasażach),
 • przy liczbie zawodników 2-5: walki w grupach „każdy z każdym”,
 • czas walki: 2 min (czas ciągły),
 • brak dogrywki (golden score) – w razie braku rozstrzygnięcia walki w podstawowym czasie, od razu wskazanie sędziego,
 • dwa punkty WAZA ARI dają IPPON.
 • Funny Judo oraz Judo osób z niepełnosprawnościami – bez zmian.

Kierownicy ekip proszeni są o zgłoszenie się do biura zawodów do godziny 10:00, gdzie nastąpi:

 1. weryfikacja zawodników (ostateczne wykreślenie nieobecnych z list walk),
 2. okazanie badań lekarskich zawodników lub przekazanie Organizatorowi wypełnionych formularzy zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział zawodnika w zawodach (w razie braku badań lekarskich),
 3. odbiór opasek z numerami grup, dla zawodników Funny Judo (każde dziecko nakleja sobie na rękę – ułatwi to kontrolę rodzicom oraz sędziom),
 4. odbiór kuponów na poczęstunek dla zawodników,
 5. udostępnienie kierownikom listy zawodników wytypowanych z każdego Klubu do kontroli wagi. Zgodnie z treścią komunikatu zawodów – w przypadku rażącej niezgodności faktycznej wagi ze zgłoszeniem nastąpi dyskwalifikacja zawodnika. Jako limit tolerancji wagowej przyjmujemy max. 2 kg ponad wagę podaną w zgłoszeniu. W razie wykreślenia z list startowych (nieobecności) zawodnika wytypowanego do kontroli wagi, wytypowany zostanie kolejny zawodnik z danego Klubu. Niestawienie się wytypowanego zawodnika na kontrolę wagi jest równoznaczne z wykreśleniem z list startowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.