Nowe przepisy walk w judo 2017

Światowa Federacja Judo (IJF) z początkiem roku wprowadziła szereg zmian dotyczących przepisów walki, do których dostosować się muszą wszystkie federacje.  Oznacza to, że już podczas najbliższych zawodów w Polsce, na wszystkich poziomach zaawansowania, od dzieci do seniora będziemy rywalizować na nowych zasadach.

Poniżej zebraliśmy kilka zmian, które w pierwszych miesiącach będą dla dzieci i ich rodziców najistotniejsze i zupełnie nowe.

Punktacja
Akcje będą punktowane tylko na Ippon i Waza-ari – znika ocena Yuko. Akcje, które do tej pory były oceniane na Yuko lub Waza-ari, teraz będą Waza-ari. Waza-ari nie sumują się – dwa Waza-ari już nie będą zamieniane na Ippon (znika Waza-ari Awasete Ippon). W czasie walki można zdobyć dowolną liczbę Waza-ari.

Jeśli zawodnik rzucany w momencie upadku podpiera się równocześnie na dwóch łokciach taka akcja jest oceniana Waza-ari. Lądowanie na jednym łokciu jest nieważne i nie jest oceniane.

Trzymania
czas pomiędzy 10 a 19 sekund zostanie oceniony na Waza-ari. Ippon w dalszym ciągu otrzymuje zawodnik za utrzymanie przeciwnika przez 20 sekund. Zgodnie z zasada opisana powyżej jeśli zawodnik na swoim koncie miał już Waza-ari, drugie Waza-ari nie kończy pojedynku.

Wynik walki oraz złoty punkt
W regulaminowym czasie walki, można ją wygrać tylko przez akcję techniczną punktowaną (Waza-ari lub Ippon). Kary Shido nie spowodują wyłonienia zwycięzcy, wyjątkiem jest Hansokumake, które zawodnik będzie otrzymywał za otrzymanie 3 kary Shido (do tej pory karę dyskwalifikacji Hansokumake zawodnik otrzymywał po uzbieraniu 4 kar).

Jeśli po upływie regulaminowego czasu walki na tablicy widnieją tylko kary Shido lub gdy na tablicy wyników po stronie obu zawodników jest taka sama liczba Waza-ari, ale jeden z zawodników ma więcej kar Shido, zostanie ogłoszona dogrywka na zasadzie Złotego Punktu (Golden Score). Wszystkie punkty i kary uzyskane w regulaminowym czasie walki pozostają na tablicy wyników.

Walkę w doliczonym czasie można wygrać poprzez wykonanie akcji na Ippon lub Waza-ari. Istniej możliwość zwyciężenia także poprzez karę Shido, ale zrozumienie tych zasad w pierwszym kontakcie z nowymi przepisami może wydawać się dość skomplikowana.

Jeśli po zakończeniu walki w regulaminowym czasie istnieje konieczność przeprowadzenia dogrywki a na tablicy obu zawodników nie ma kar Shido bądź ta liczba jest równa, sprawa jest prosta, bo każda kolejna kara kończy rywalizację.

Przykład nr 1 – na koncie zawodnika A jest 1 kara Shido, a na koncie zawodnika B nie ma kary, w takim przypadku pierwsza kara Shido dla zawodnika B dopiero wyrównuje poziom kar i nie kończy dogrywki. W ww przykładzie aby walka się zakończyła Zawodnika A przegrywa już po otrzymaniu pierwszej kary Shido, natomiast zawodnik B z maty schodziłby pokonany dopiero po otrzymaniu 2 kar.

Przykład nr 2 – na koncie zawodnika A są 2 kary Shido, a na koncie zawodnika B nie ma kary, w takim przypadku pierwsza i druga kara Shido dla zawodnika B dopiero wyrównuje poziom kar i nie kończy dogrywki. W ww przykładzie aby walka się zakończyła Zawodnika A przegrywa już po otrzymaniu pierwszej kary Shido, natomiast zawodnik B z maty schodziłby pokonany dopiero po otrzymaniu 3 kar.

Przykład nr 3 – na koncie zawodnika A jest 2 kara Shido, a na koncie zawodnika B jest 1 kara, w takim przypadku pierwsza kara Shido dla zawodnika B dopiero wyrównuje poziom kar i nie kończy dogrywki. W ww przykładzie aby walka się zakończyła Zawodnika A przegrywa już po otrzymaniu pierwszej kary Shido, natomiast zawodnik B z maty schodziłby pokonany dopiero po otrzymaniu 2 kar.

Kary
Zgodnie z nowymi przepisami atak, uchwyt lub blok nogi (wszystko poniżej pasa) rywala za pierwszym razem skutkuje karą Shido, natomiast druga taka akcja w tej samej walce oznacza Hansokumake (dyskwalifikacje).

Do tej pory już pierwsze dotknięcie nogi rywala oznaczało dyskwalifikacje.

Uchwyt za judogę
Tzw. uchwyt jednostronny (np. kiedy zawodnik trzyma dwoma rękoma rękaw i klapę rywala po jego jednej stronie) nie będzie już karany, jeśli osoba trzymająca taki uchwyt jest aktywna (wykonuje często realne ataki). Oczywiście złapanie takiego uchwytu w celach obronnych (defensywnych) skutkuje karą Shido.

Bezpośrednie Hansokumake (dyskwalifikacja)
Jeśli Uke (osoba rzucana) będzie unikać lądowania na plecach przez ruch, który jest niebezpieczny dla głowy, szyi lub kręgosłupa tzw. mostki, zostanie ukarany Hansokumake.

Takie bezpośrednie Hansokumake skutkuje wykluczeniem z całego turnieju i anulowanie wyniku sportowego.

Rzut i kontratak
Po wykonaniu kontrataku kto pierwszy upada ten traci punkty. Jeśli trudno będzie wskazać który z zawodników podczas całej akcji technicznej wykonał większą pracę, sędzia nie oceni całej sytuacji. Wszystkie akcje po upadku będą traktowane jako kontynuacja Ne-waza i nie mogą być punktowane.

Judogi
W miarę możliwości zawodnik, który po komendzie „Mate” wraca na swoje miejsce powinien poprawiać swoją judogę, aby wyglądać schludnie.

Duch judo i fair play
Jakiekolwiek postępowanie, które jest sprzeczne z duchem judo i zasadą fair play będzie karane Hansokumake (np. unikanie walki, w skrajnych sytuacjach wychodzenie i wypychanie poza matę).

Celem zmian przepisów walki jest to, aby judo było bardziej zrozumiałe, dynamiczne i atrakcyjniejsze dla widza. Czy tak się stanie przekonamy się na własnej skórze już wkrótce.

Źródło: Judo Legia Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.