Zapraszamy na treningi w PSP nr 5 w Opolu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylesiu

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na treningi w sekcjach Naszego Klubu, tj. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu, oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylesiu.

Treningi prowadzi trenerka Irena Tokarz-Ogrodnik zgodnie z następującym harmonogramem:

Grafik Irena

Uczestnicy zajęć w PSP nr 5 wpłacają bezpośrednio u trenera składkę członkowską w wysokości 60,00 zł za każdy miesiąc, płatne do 10 dnia każdego miesiąca