Projekty unijne

Wszystkie aktualne ogłoszenia dostępne są pod adresem: http://judo.opole.pl/ogloszenia/

 

Judo Integruje

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice 2014 – 2020” projekt pn. „Judo integruje”. Partnerem wiodącym zadania jest Judo Klub Ołomuniec.

pl-cz

Główne zadania realizowane w Czechach i w Polsce zarówno przez nasze stowarzyszenie jak i Judo Klub Ołomuniec to :
1. Organizacja wspólnych zgrupowań sportowych
2. Wspólne treningi
3. Organizacja zawodów
4. Zakup sprzętu sportowego

Obóz w Harrachovie

DSCN1653 ?????????? ?????????? DSCN2053 DSCN2143 ??????????

 

 

Zawody w Ołomuńcu

?????????? ?????????? DSCN2375 ??????????

 

Wspólne treningi

DSCN1553 DSCN1632 DSCN1640 DSCN1641 ?????????? DSCN2394 ?????????? ?????????? DSCN2424 ?????????? ?????????? ??????????

Zawody w Opolu

DSCN0402 DSCN0403 DSCN0410 DSCN0414 DSCN0515 DSCN0620 DSCN0635 ?????????? DSCN0657 DSCN0664

 

Stare Miasto, Czechy – obóz

?????????? ?????????? ?????????? ?????????? DSCN3190 DSCN3352 DSCN3368 DSCN3402 DSCN3414 DSCN3414_1 DSCN3471 ?????????? ??????????

Obóz we Władysławowie

DSCN3589 DSCN3593 DSCN3595 DSCN3600 DSCN3602 DSCN3607 DSCN3609 DSCN3611 DSCN3630

 

 

 

Sprawni Niepełnosprawni w Euroregionie Pradziad

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje projekt „Sprawni niepełnosprawni w Euroregionie Pradziad”.

przekraczamy granice

 

DSCN6173 DSCN6259 DSCN6261 DSCN6262 DSCN6267 DSCN6270 DSCN6271 DSCN6289 DSCN6297 DSCN6303 DSCN6315 DSCN6316 DSCN6334 DSCN6339 DSCN6342 DSCN6345 DSCN6348 DSCN6361 DSCN6384 DSCN6393 DSCN6394 DSCN6402 DSCN6440 DSCN6512 DSCN6564 DSCN6579 DSCN6588 DSCN6590 DSCN6602 DSCN6604 DSCN6607 DSCN6610 DSCN6617 DSCN6701 DSCN8733 DSCN8734 DSCN8736 DSCN8832 DSCN8864

 

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole w pełni zrealizowało projekt „Sprawni Niepełnosprawni w Euroregionie Pradziad”. Główne zadania to :

– zakup sprzętu sportowego,
– obóz sportowy w miesiącach wakacyjnych,
– zawody sportowe (październik).
1 2 3 4 5 6

 


 

Judo w Euroregionie Pradziad

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje projekt pn. „Judo w Euroregionie Pradziad„, który otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013.logo-pradziad

Pełnimy rolę Partnera Wiodącego, a Partnerem po stronie czeskiej jest Klub Ołomuniec. Celem głownym projektu jest wspieranie i wzmacnianie transgranicznych kontaktów mieszkańców na polsko-czskim pograniczu poprzez wpólne sportowe przedsięwzięcia obu klubów sportowych. Projekt ma na celu propagowanie sportu oraz zdrowego stylu życia wśród młodych osób. Projekt swoim charakterem wpływa na zacieśnienie transgranicznych kontaktów mieszkańców w dziedzinie sportu, szczególnie młodych ludzi, buduje zainteresowanie mieszkańców Euroregionu Pradziadd dyscypliną i kulturą judo, zachęca do dalszych sportowych inicjatyw, inspiruje do poznawania kultury sąsiedniego kraju oraz wspiera integracje młodych ludzi na polsko-czeskim pograniczu.

Główne działania:

1) Organizacja 2 -dniowych wspólnych polsko-czeskich zawodów judo w Euroregionie Pradziad.
2) Wspólne kilkumiesięczne treningi i spotkania obu klubów.


Judo na polsko-czeskim pograniczu

Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole realizuje projekt pn. „Judo na polsko-czeskim pograniczu„, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
TS Gwardia pełni rolę Partnera Wiodącego w ww. projekcie, natomiast Partnerem po stronie czeskiej jest Klub Judo z Ołomuńca.

logo-eu-projekt

Oba kluby współpracują już 5 lat, zawodnicy wspólnie trenują, razem organizują liczne zawody Judo oraz wspólnie uczestniczą w międzynarodowych turniejach i zgrupowaniach sportowych. Naturalnym elementem tej współpracy stał się pomysł wspólnego polsko-czeskiego projektu, który wynikał ze wspólnych potrzeb. Oba kluby mają na celu propagowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Tego typu działalność pełni funkcję wychowawczą, edukacyjną i integrującą społeczeństwo oraz służy podnoszeniu jakości życia. Dzięki projektowi oba kluby chcą jeszcze bardziej zacieśnić swoją współpracę, promować sport wśród młodych ludzi oraz zachęcać innych do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Celem głównym projektu jest wspieranie i wzmacnianie transgranicznych kontaktów mieszkańców na polsko-czeskim pograniczu poprzez wspólne sportowe przedsięwzięcia obu klubów sportowych. Projekt ukierunkowany jest na propagowanie sportu oraz zdrowego stylu życia wśród młodych osób.

Główne działania po stronie Partnera Wiodącego:

1.Organizacja konferencji otwierającej projekt w Opolu.
2.0rganizacja 2 wspólnych polsko-czeskich zawodów judo w Opolu.
3 .Udział w 4 obozach sportowych.
4.Udział w 2 wspólnych polsko-czeskich zawodach w Ołomuńcu.
5.0rganizacja kursu Judo dla mieszkańców woj. opolskiego.

Kurs ma na celu promocję projektu oraz zdrowego stylu życia i sportu na większą skalę, taki kurs jest wartością dodaną projektu.

Główne działania po stronie Partnera Projektu:

1. Organizacja 2 wspólnych polsko-czeskich zawodów judo w Ołomuńcu
2. Udział w 2 wspólnych polsko-czeskich zawodach judo w Opolu.
3. Udział w 4 wspólnych obozach sportowych.
4. Organizacja konferencji podsumowującej projekt w Ołomuńcu.